Δύναμή μας.. οι Άνθρωποι μας

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Η S4 Premium Security Services βασίζεται στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, με κύριο στόχο τη συνεχή της βελτίωση. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Η εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της με υπηρεσίες ασφαλείας υψηλής ποιότητας.


Μάθετε περισσότερα
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Για την εξασφάλιση αξιόπιστων και ποιοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών, η S4 Premium Security Services , φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση και αναβάθμιση των γνώσεων του προσωπικού της, διοργανώνοντας επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία ακολουθούν την βασική δομή της εκπαίδευσης, που σκοπό έχει να αναπτύξει τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό τόσο του υποψηφίου προσωπικού ασφαλείας όσο και του υφιστάμενου


Μάθετε Περισσότερα.
e-security

e-security

Η S4 Premium Security Services έχει στην διάθεσή της ομάδα ανθρώπων που αποτελείται από έμπειρους, επαγγελματίες Μηχανικούς Πληροφορικής και Δικτύων με εξειδίκευση στην ψηφιακή ασφάλεια καθώς και έμπειρους τεχνικούς η οποία μελετά σχεδιάζει και υλοποιεί συστήματα ψηφιακής ασφάλειας προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ασφαλείας.


Μάθετε Περισσότερα.
Συστήματα Ασφαλείας

Συστήματα Ασφαλείας

H S4 Premium Security Services, με πείρα στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας, προσφέρει ιδανικές λύσεις, μετά από μελέτη και εγκατάσταση των πιο αξιόπιστων συστημάτων ασφαλείας σε επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα, μόνιμες αλλά και εξοχικές κατοικίες, παρέχοντας αίσθημα ασφάλειας και βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής μας.


Μάθετε Περισσότερα.
10 Νοέμβριος
23 Οκτώβριος

Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχου

Η εταιρείας μας παρείχε υπηρεσίες φύλαξης κατά την…

Διαβάστε περισσότερα
10 Σεπτέμβριος

Επίσκεψη USAIN BOLT στην Θεσσαλονίκη

Από την επίσκεψη τουUsain Bolt στο κατάστημα της εταιρεία…

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Εταιρείας

Η S4 Premium Security Services είναι Ατομική Επιχείρηση - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, (ΙΕΠΥΑ) με έδρα την Θεσσαλονίκη. Είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης από την έναρξη των δραστηριοτήτων της το 2008. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας σύμφωνα με τον Ν. 2518/97 (ΦΕΚ Α' 164/1997) ως αυτός εκάστοτε ισχύει, απευθυνόμενη σε "υψηλού βαθμού" απαιτήσεις φορέων Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Μάθετε περισσότερα.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η S4 Premium Security Services βασίζεται στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, με κύριο στόχο τη συνεχή της βελτίωση. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Η εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της με υπηρεσίες ασφαλείας υψηλής ποιότητας.Η παροχή Υπηρεσιών μας συνίσταται στον τομέα φύλαξης στον τομέα εγκαταστάσεων ασφαλείας και στην υποστήριξη αυτών.

Μάθετε περισσότερα.

ISO 9001:2008

Για την επίτευξη του στόχου υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλείας, η S4 Premium Security Services, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

Μάθετε περισσότερα.

Κεντρικός Σταθμός

Ο Κεντρικός Σταθμός ή Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμών (ΚΛΣΣ), διαθέτει ένα υπερσύγχρονο σύστημα παραλαβής και επεξεργασίας δεδομένων, το οποίο είναι ειδικά μελετημένο για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Συγκροτείται δε από COMPUTERS, UPS, γεννήτριες και διάφορο βοηθητικό εξοπλισμό ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του.

Μάθετε περισσότερα.


elbs