Εκπαίδευση

 

s4 security

Για την εξασφάλιση αξιόπιστων και ποιοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών, η S4 Premium Security Services , φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση και αναβάθμιση των γνώσεων του προσωπικού της, διοργανώνοντας επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία ακολουθούν την βασική δομή της εκπαίδευσης, που σκοπό έχει να αναπτύξει τις γνώσεις και τον επαγγελματισμό τόσο του υποψηφίου προσωπικού ασφαλείας όσο και του υφιστάμενου.

Η εκπαιδευτική ύλη, έχει διαμορφωθεί από έμπειρους συνεργάτες μας (εκπαιδευτές) οι οποίοι, έχουν πολυετή και διεθνή πείρα σε θέματα ασφάλειας και προστασίας βάση Ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διάρκεια Προγράμματος : 2 Εβδομάδες – 2 Εκπαιδευτικές Σειρές

Ημερήσια Διάρκεια Προγράμματος : 6 ώρες ημερησίως Δευτέρα-Παρασκευή

Σκοπός προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στο να δώσει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να αναπτύξουν και να τελειοποιήσουν τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα τους όπως αυτά ορίζονται με τρόπο επαγγελματικό.

Αντικειμενικοί Στόχοι Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση μετά το πέρας της εκπαίδευσης να γνωρίζουν μεταξύ των άλλων και όλη την παρακάτω θεματολογία :

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΠΕΙΛΕΣ ΔΙΕΘΝΩΣ
 ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ
 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ
 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΟΠΛΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΜΕ ΨΥΧΡΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑ ΟΠΛΑ
 ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ
 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ
 ΘΕΡΜΑ ΟΠΛΑ
 ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
 ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ΟΠΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
 ΛΥΣΗ-ΑΡΜΩΣΗ ΟΠΛΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ
 ΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ
 ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΓΕΜΙΣΤΗΡΕΣ & ΘΗΚΕΣ ΤΟΥΣ)
 ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΛΗΣ
 ΚΑΛΥΨΕΙΣ
 ΘΕΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ