Πολυμέσα

 

Μέριμνα του παιδιού

Στα πλαίσια της Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που διέπει την κουλτούρα της εταιρία μας και κατ΄επέκτασιν των εργαζομένων μας συμμετείχαμε ως χορηγοί στην εκδήλωση του συλλόγου ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ενισχύοντας το πραγματικά σημαντικό έργο του στην κοινωνία της χώρας και εν γένει της πόλης μας .

SHARE

Παρουσίαση εταιρείας

Η S4 Premium Security Services είναι Ατομική Επιχείρηση – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, (ΙΕΠΥΑ) με έδρα την Θεσσαλονίκη. Είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης από την έναρξη των δραστηριοτήτων της το 2008. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας σύμφωνα με τον Ν. 2518/97 (ΦΕΚ Α’ 164/1997) ως αυτός εκάστοτε ισχύει, απευθυνόμενη σε “υψηλού βαθμού” […]

SHARE