Νέα

ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Στα πλαίσια της Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που διέπει την κουλτούρα της εταιρία μας και κατ΄επέκτασιν των εργαζομένων μας συμμετείχαμε ως χορηγοί στην εκδήλωση του συλλόγου

ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ενισχύοντας το πραγματικά σημαντικό έργο του στην κοινωνία της χώρας και εν γένει της πόλης μας .