Προφίλ

 

s4 security

Η S4 Premium Security Services είναι Ατομική Επιχείρηση - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, (ΙΕΠΥΑ) με έδρα την Θεσσαλονίκη. Είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης από την έναρξη των δραστηριοτήτων της το 2008.

Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας σύμφωνα με τον Ν. 2518/97 (ΦΕΚ Α' 164/1997) ως αυτός εκάστοτε ισχύει, απευθυνόμενη σε "υψηλού βαθμού" απαιτήσεις φορέων Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Το πολυετούς εμπειρίας, Διοικητικό και Στελεχιακό προσωπικό της εταιρείας και το άρτια εκπαιδευμένο, αδειοδοτημένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εξοπλισμένο Προσωπικό Ασφαλείας, εναρμονισμένο απόλυτα με το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει τις ΙΕΠΥΑ, εγγυάται παρεχόμενες υπηρεσίες υψηλής ποιότητος.

Με στόχο την ικανοποίηση των Πελατών μας, το διατιθέμενο σε αυτούς προσωπικό μας, αποτελείται από επαγγελματίες, καταξιωμένους και έμπειρους τόσο στην "πρόληψη" όσο και στην "καταστολή", οι οποίοι μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές ενότητες, που ΜΟΝΟ η Εταιρεία μας παρέχει, γνωρίζουν να δρουν με "ανώδυνους" και αξιόπιστους τρόπους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, απειλών, κρίσεων και άλλων καταστάσεων.

Δραστηριοποιούμαστε αντιμετωπίζοντας τα θέματα ασφαλείας, κάθε έργο ξεχωριστά, με σύγχρονες μεθόδους επαγγελματισμό, εχεμύθεια και απόλυτη τήρηση του χρονοδιαγράμματος το οποίο καθορίζεται σε συνεργασία με τον Πελάτη.

Αντιλαμβανόμενη την ιδιαιτέρως κρίσιμη σημασία των υπηρεσιών που παρέχει, η Εταιρεία φροντίζει να ελέγχει με συνεχείς εμπεριστατωμένους ελέγχους και εποπτείες την καθημερινή τήρηση των διαδικασιών που ακολουθούνται από το σύνολο του προσωπικού της.

Ύψιστος Σκοπός, Στόχος και ταυτόχρονα Δέσμευση της S4 Premium Security Services, είναι οι Πελάτες μας να απολαμβάνουν τις ίδιες σταθερές, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ασφαλείας.