ISO 9001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

Για την επίτευξη του στόχου υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλείας, η S4 Premium Security Services, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η S4 Premium Security Services:

  • είναι προσανατολισμένη στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει με αποκλειστικό στόχο να ικανοποιήσει στο μέγιστο δυνατό επίπεδο τους Πελάτες της, τους Εργαζόμενους και τους συνεργάτες της. Για να πετύχει τον παραπάνω στόχο, έχει επενδύσει στην πραγματική έννοια της «Ποιότητας», την οποία συνεχώς προάγει με την διάθεση πόρων για την συνεχή βελτίωση των υπαλλήλων και υπηρεσιών της.
  • προσπαθεί συνεχώς να αναγνωρίζει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της και να τους ικανοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
  • πιστεύει στη συνεχή βελτίωση ακόμα και όταν οι πελάτες μας δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι.
  • κοιτά στο μέλλον και προσπαθεί να καθορίσει πιθανές βελτιώσεις γιατί πιστεύει ότι πάντα υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος παροχής των υπηρεσιών της λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δυναμικά μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς.
  • αναγνωρίζοντας την βαρύτητα της ποιότητας σαν κύριο παράγοντα της ανταγωνιστικότητάς της, διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών της μέσα από δημιουργικές ιδέες και ένα κατάλληλο σχεδιασμό ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

Όλα τα μέλη της εταιρείας, Ανώτερα, Μεσαία ή Κατώτερα στελέχη:

- επιμένουν στην υποστήριξη του προγράμματος ποιότητας,

- ακολουθούν το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας και

- μεριμνούν ώστε η ποιότητα να είναι μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.

Η Διοίκηση της S4 Premium Security Services , αναγνωρίζει, προάγει και ανταμείβει τα μέλη της που συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των υψηλών στόχων ποιότητας που θέτει.

Όλο το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί πιστά τις Διαδικασίες -Διεργασίες και Οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και να προσπαθεί να συμβάλλει για τη βελτίωσή του.

Για την διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων της Ποιότητας, η Εταιρεία :

  • διαθέτει και χρησιμοποιεί περιγραφές θέσεων που καθορίζουν απαιτούμενα επίπεδα εκπαίδευσης και εμπειρίας για κάθε θέση που επηρεάζει την Ποιότητα,
  • παρέχει γενική εκπαίδευση η οποία, σχετίζεται με τις γενικές αρχές και την πολιτική ποιότητας της Εταιρείας,
  • παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση όπου αντιμετωπίζονται προβλήματα και λειτουργίες των επί μέρους ειδικοτήτων.

Η εκπαίδευση γίνεται εντός και εκτός της Εταιρείας και η τεκμηρίωσή της καταχωρείται στους ατομικούς φακέλους του προσωπικού.

Λόγω της φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών, η επαφή με τους Πελάτες είναι συνεχής.

Στα πλαίσια της πολιτικής μας για την ποιότητα και την ικανοποίηση των Πελατών μας, κάθε παράπονο ή πρόταση βελτίωσης εξετάζεται και δίνεται κάθε εφικτή λύση.

Η τακτική επικοινωνία με τους Πελάτες μας και η ύπαρξη πλήρων και αναλυτικών αρχείων για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, μας δίνουν την δυνατότητα να απαντούμε σε ερωτήματά τους και μετά την ολοκλήρωση της συμφωνηθείσας υπηρεσίας.

Η S4 Premium Security Services, θεωρεί ότι, η συνεργασία με τους Πελάτες της δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση της όποιας συμβατικής υποχρέωσης, αλλά συνεχίζει να τους ενημερώνει και να τους εξυπηρετεί είτε για υπηρεσίες που τους έχουν παρασχεθεί, είτε θα τους παρασχεθούν στο μέλλον.

Η χρήση Στατιστικών για παρακολούθηση συγκεκριμένων δεικτών, αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο παρακολούθησης υλοποίησης στόχων και αποτελεί γενεσιουργό αιτία εκπόνησης και υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών.

Η συγκέντρωση, καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων, γίνεται από πρόσωπα των αντίστοιχων Διευθύνσεων ή Τμημάτων.

Οι πίνακες με τα στοιχεία και τα διαγράμματα, υποβάλλονται στον Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας ώστε να αξιολογηθούν και περιληφθούν στην έκθεσή του προς το Συμβούλιο Ποιότητας και στην συνέχεια είναι στην διάθεσή κάθε ενδιαφερόμενου για τις ανάγκες της υπηρεσίας του.

Η S4 Premium Security Services, έχει καθιερώσει μεθόδους για την αποτελεσματική αναγνώριση της ταυτότητας και της ποιοτικής κατάστασης των παρεχομένων υπηρεσιών Ασφαλείας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο στάδιο της παροχής της υπηρεσίας, καθώς επίσης, έχει καθιερώσει μεθόδους για την εύρεση και εκ των υστέρων κάθε ιστορικού στοιχείου που θα τεκμηρίωνε την ποιοτική κατάσταση της προϊόντος / υπηρεσίας.

Στόχος της S4 Premium Security Services, είναι η διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) όπως εμφανίζεται στο παρακάτω σχήμα.

iso
ISO 9001

ISO 9001

Πιστοποιητικό Ποιότητας