Υπηρεσίες

 

s4 security

Η S4 Premium Security Services βασίζεται στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, με κύριο στόχο τη συνεχή της βελτίωση. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας. Η εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της με υπηρεσίες ασφαλείας υψηλής ποιότητας.

Η παροχή Υπηρεσιών μας συνίσταται στον τομέα φύλαξης στον τομέα εγκαταστάσεων ασφαλείας και στην υποστήριξη αυτών.

Η S4 Premium Security Services, δύναται να παρέχει προς τρίτους, τις παρακάτω υπηρεσίες :

 • επιτήρηση, φύλαξη κινητών ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων, ιδιωτικών και δημοσίων κιτριών και καταστημάτων, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, τραπεζών, μουσείων, εμπορικών κέντρων, ανοικτών χώρων και οικιών με ανάγκη ειδικής προστασίας, ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας εγκαταστάσεων κλπ
 • προστασία φυσικών προσώπων, εποχούμενες συνοδείες προσώπων, στατικές και περιπολούσες φυλάξεις
 • ασφαλή μεταφορά, με ειδικά διασκευασμένα, τεθωρακισμένα οχήματα, χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολυτίμων αντικειμένων,
 • προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών, αθλητικών και άλλων δράσεων και εκδηλώσεων ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα,
 • έλεγχο ασφαλείας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου, τροφοδοσίας και ταχυδρομικού υλικού, σε αερολιμένες, ελικοδρόμια, υδατοδρόμια, λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις, σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς υπεραστικών και αστικών λεωφορείων, καθώς επίσης και έλεγχος πρόσβασης στους χώρους και στις εν γένει εγκαταστάσεις αυτών, μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής, λιμενικής ή άλλης αρχής,
 • συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης
 • συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνησή τους
 • εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των παραπάνω περιπτώσεων
 • εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα
 • εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση κέντρων λήψης και ελέγχου συστημάτων ασφαλείας, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού και εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, πυρός κλπ.
 • E security
  • Ο ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακής ασφαλείας στο πληροφοριακό περιβάλλον της επιχείρησης
  • Υπηρεσίες Virtualizations & cloud security
  • Υπηρεσίες ενοποιημένων επικοινωνιών