Προστασία Υψηλών Προσώπων

VIP Protection 

s4 security

Με διακριτική πολιτική ενδυμασία, το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της S4 Premium Security Services, παρέχει 24ωρη προσωποφύλαξη, στην οικία, στον επαγγελματικό χώρο και κατά την διάρκεια των μετακινήσεων του Πελάτη. Περιφρουρεί τον Πελάτη από απειλές και κινδύνους, προστατεύει την «ιδιωτικότητα» των συναντήσεων του, επιλέγει εναλλακτικές διαδρομές, σχεδιάζει τις επισκέψεις και εκδηλώσεις του, εξασφαλίζοντας του την προσωπική και οικογενειακή γαλήνη.

Το Προσωπικό Ασφαλείας, είναι εξαιρετικά έμπειρο και χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, διακριτικότητα, εχεμύθεια και ευελιξία, κρατά δε μακριά από τους Πελάτες μας, ανεπιθύμητες καταστάσεις, καθ όλη την διάρκεια του 24ωρου. Επιλέγεται με αυστηρότατα κριτήρια από άτομα που προέρχονται από τις Ειδικές Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

Όλο το προσωπικό του Τμήματος Προστασίας Υψηλών Προσώπων της S4 Premium Security Services, πέραν της υπόλοιπης εκπαίδευσης, παρακολουθεί και στην συνέχεια εξετάζεται στις παρακάτω ειδικές εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Οργάνωση και χωρισμός κύκλων ασφαλείας.
 • Συνοδεία και προστασία σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, εντός και εκτός Ελλάδος.
 • Βασικές αρχές και μελέτη προηγούμενων τρομοκρατικών ενεργειών.
 • Διαδικασίες, αρχές και συμπεριφορά Σωματοφύλακα.
 • Αποφυγή ρουτίνας.
 • Αρχές της προστασίας& Ασφαλείας υψηλών προσώπων.
 • Απαιτήσεις προσωπικού Ασφαλείας υψηλών προσώπων.
 • Διαδικασίες προστασίας οχήματος.
 • Προετοιμασίες ,εκτίμηση κινδύνων χώρων επίσκεψης.
 • Ανάπτυξη προσωπικού Ασφαλείας.
 • Επικοινωνίες.
 • Προστατευτικό υλικό.
 • Οργάνωση της ομάδας ασφαλείας υψηλών προσώπων.
 • Πρωτόκολλο και συμπεριφορά Ειδικού Ασφαλείας υψηλών προσώπων.
 • Προστατευτικές τεχνικές.
 • Προστασία κατά την διακίνηση.
 • Προστασία περπατώντας.
 • Προστασία στις συγκεντρώσεις.
 • Προστασία της κατοικίας.
 • Ειδικές περιπτώσεις- προβλήματα.
 • Έλεγχος πλήθους.
 • Διαχείριση κρίσεων.
 • Συνεχή ασφάλεια του χώρου κίνησης του Προστατευόμενου Προσώπου.
 • Είσοδοι και έξοδοι από όχημα.
 • Τακτικές βίαιης απομάκρυνσης Προστατευόμενου Προσώπου.
 • Σχεδιασμός και τρόποι υλοποίησης δρομολογίων κινήσεως.
 • Ανάλυση απειλής και ρίσκου ανά περίπτωση.
 • Τρόποι εμπλοκής αλλά και αποφυγής αυτής εάν απαιτείται.
 • Επίσημο και εθιμοτυπικό πρωτόκολλο.
 • Εθιμοτυπία προσωπικοτήτων και αξιωματούχων.
 • Συνομιλητικοί κανόνες.
 • Συνήθεις τρόποι καλής συμπεριφοράς.
 • Κανόνες της συμπεριφοράς στις ξένες χώρες.
 • Επίσημα γεύματα, ιδιωτικές και δημόσιες εκδήλωσες κλπ.