Υπηρεσίες Περιπολιών

Patrol Check & Alarm Investigation 

Το περιπολικό όχημα του τομέα, ανταποκρίνεται και ενεργεί βάση των συμφωνηθέντων με τον εκάστοτε Πελάτη, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, σε κάθε σήμα συναγερμού που θα ληφθεί από το σύστημα, ή και μετά από επείγουσα κλήση φύλακα της Εταιρείας καθημερινά και για όλες τις ημέρες του έτους.

Κάθε αυτοκίνητα ή μηχανή είναι κατάλληλα εξοπλισμένο και επανδρωμένο από ένστολο προσωπικό ασφαλείας και καθοδηγούνται από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Εταιρείας.

Στο φύλακα – οδηγό δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες ώστε να εκτελέσει πλήρη έλεγχο στο χώρο που κλήθηκε προς συνδρομή.

Σε περίπτωση, που διαπιστωθούν ίχνη διάρρηξης ή φθοράς, ο χώρος θα φρουρηθεί εφόσον έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη μέχρι την έλευση του ίδιου του Πελάτη ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου που η Εταιρεία γνωρίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού, για την ασφαλή παράδοση του χώρου.