Ολοκληρωμένες Λύσεις Ψηφιακής Ασφαλείας

 

Η S4 premium security services ακολουθώντας τις τάσεις της εποχής αναλαμβάνει την μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ψηφιακής ασφάλειας που αποσκοπουν στην :

s4 security

• Ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα των εταιρικων πληροφορίων, ώστε αυτή να είναι προσβάσιμη μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες.

• Ακεραιότητα δεδομένων, ώστε τα δεδομένα να τροποποιούνται με συγκεκριμένο και εξουσιοδοτημένο τρόπο.

• Ακεραιότητα των συστημάτων, ώστε αυτά να μπορούν να εκτελούν το σύνολο των λειτουργιών για τις οποίες προορίζονται με τρόπο αναλλοίωτο, ελεύθερο από σκόπιμη ή ακούσια μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση.

• Διαθεσιμότητα δεδομένων και συστημάτων, ώστε αυτά να είναι προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένους χρήστες όσο γίνεται για περισσότερο χρόνο.

• Αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και απειλών (κακόβουλων ή μη) εις βάρος της διαχειριζόμενης πληροφορίας, των πληροφοριακών συστημάτων και του λογισμικού της επιχείρηση σας.

Για τους λόγους αυτούς η S4 premium security services έχει στην διάθεσή της μια ομάδα ανθρώπων που αποτελείται από έμπειρους, επαγγελματίες Μηχανικών Πληροφορικής και Δικτύων με εξειδίκευση στην ψηφιακή ασφάλεια καθώς και έμπειρους τεχνικούς που μελετούν σχεδιάζουν και υλοποιουν συστήματα ψηφιακής ασφάλειας προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα ασφαλείας.

Έτσι η εταιρία μας είναι σε θέση να δώσει λύσεις σε μια ευρύτατη γκάμα κατηγοριών ψηφιακής ασφάλειας αναλαμβάνοντας την παραμετροποίηση εγκατάσταση και συντήρηση:

o Συστήματα ενοιποιημένης ασφάλειας Unified Threat Management (UTM)

o Συστήματα Unified Communication (UC)

o Μηχανισμών διαμοιρασμού φορτίου (Load Balancers)

o Συστήματα συνδέσεων VPN

Επίσης παρέχετε η δυνατότητα μελέτης και σχεδιασμού ασφάλειας της δικτυακής υποδομής σας / Secure Network Infrastructure (πχ DMZs), καθώς επίσης και λύσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια των εταιρικών e-mail καθώς και Web Εφαρμογών σας.