Επανδρωμένες Υπηρεσίες

 

Η S4 Premium Security Services, βασιζόμενη στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της, έχει θέσει κύριο στόχο της, τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Το προσωπικό ασφαλείας της Εταιρείας, αποτελείται από έμπειρους, αποφασιστικούς, δυναμικούς και επαγγελματίες Φύλακες, οι οποίοι, με την συνεχή άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα ασφαλείας, είναι σε θέση να:

  • χειριστούν,
  • αποτρέψουν,
  • αποφύγουν,
  • διαφύγουν, ή και να
  • αντιμετωπίσουν με απόλυτη επιτυχία «κρίσεις» και κινδύνους, που μπορούν να προκύψουν ανά πάσα στιγμή.

Επανδρωμένες υπηρεσίες:

  • Στατική Φύλαξη Κτιρίων και εγκαταστάσεων. Υπηρεσία σύμφωνα με την οποία, Κτίρια και Εγκαταστάσεις φυλάσσονται από φύλακες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του 24ωρου.
  • Φύλαξη Προσώπων.Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό μας, παρέχει 24ωρη προσωποφύλαξη.
  • Προστασία αγαθών από κακόβουλες ενέργειες.Υπηρεσία σύμφωνα με την οποία, είσοδοι και χώροι παραλαβής εμπορευμάτων σε Πολυκαταστήματα, φυλάσσονται από φύλακες, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του 24ωρου.
  • Περιπολίες πεζές και εποχούμενες.Υπηρεσία σύμφωνα με την οποία Κτίρια και Εγκαταστάσεις φυλάσσονται από προσωπικό ασφαλείας το οποίο διενεργεί πεζές και εποχούμενες περιπολίες.
  • Έλεγχος Πρόσβασης σε πύλες και κτίρια.Υπηρεσία σύμφωνα με την οποία οι φύλακες ασκούν ελέγχους πρόσβασης φυσικών προσώπων και οχημάτων σε πύλες ή εντός κτιρίων.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων, «η επαφή» των εργαζομένων με τον Πελάτη, το προσωπικό του ή τους εκπροσώπους του είναι άμεση και ο βαθμός ευθύνης λόγω της φύσης των υπηρεσιών, μεγάλος.

Στις περιπτώσεις που ανακύπτουν προβλήματα, ενεργοποιούνται ΑΜΕΣΑ διαδικασίες, οι οποίες προβλέπουν σαφώς τις μεθόδους αντιμετώπισης τους, ώστε αυτά να διευθετούνται με τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση του Πελάτη αλλά και τη διασφάλιση της Εταιρείας και των ανθρώπων της. Υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών εργασίας, είναι ο εκάστοτε Διευθυντής Έργου με τους συνεργάτες του και το Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας.

Η S4 Premium Security Services, διαθέτει διασκορπισμένα σε όλη την Ελληνική επικράτεια, ειδικά διασκευασμένα περιπολικά οχήματα με τα οποία διενεργούνται σε εικοσιτετράωρη βάση εποχούμενες, περιπολούσες φυλάξεις. Έμπειροι και επαγγελματίες οδηγοί, πραγματοποιούν περιπολίες επιτήρησης στους φυλασσόμενους χώρους για τον έλεγχο της τήρησης των μέτρων ασφαλείας.