Υπηρεσίες Virtualization & Cloud Security

 

Η S4 premium security services ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις της εποχής έχει στην διάθεσή της μια ομάδα ανθρώπων που αποτελείται από έμπειρους, επαγγελματίες Μηχανικού Πληροφορικής και Δικτύων μας που αναλαμβάνει την μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση:

s4 security

o   Virtual Firewalls,

o   Virtual Antivirus,

o   Virtual Intrusion Prevention Systems,

o   Virtual Authentication Systems και

o   Virtual Cloud ERP security

Έτσι η "S4 premium security services" είναι σε θέση να δημιουργήσει και να αναπτύξει για σας τις παραπάνω λύσεις αναπτύσσοντας ένα πλήρως εικονικό ιδιωτικό ασφαλή δίκτυο cloud προσαρμοζόμενο με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.